Dana Chmielewska

Dana ChmielewskaIMG_3686

Przygodę z jogą zaczęłam wiele lat temu na treningach tańca współczesnego - od tego czasu Praktyka jest stale obecna w moim życiu. Jest domem, miejscem, do którego zawsze mogę wrócić - pomaga spojrzeć na sprawy świeżym okiem, zregenerować siły i odnaleźć centrum.
Pobierałam nauki u wielu nauczycieli w kraju i za granicą - szczególnie w Hiszpanii, w której kilka lat mieszkałam.
Szczególnie wartościowa była dla mnie praktyka Hatha Viniyasa Jogi u Angelo Cecchi w Barcelonie.
Najpełniej odnajduję się w jodze dynamicznej, wdrażającej dokładność i uwagę w ruch, który, z racji bycia tancerką, jest moim żywiołem. Pasjonuję się równieź Acroyogą, którą miałam okazję praktykować z takimi nauczycielami, jak Thiago Rocha, Daniela Cao, Leticia Borges, i in. Prowadzę animacje i lekcje oparte o techniki jogi w parach, rozwijam i poszerzam swoje umiejętności również w zakresie Jogi dla dzieci, której uczę z radością już od kilku lat.
Dzielenie się Praktyką z innymi jest wspaniałym zaszczytem i nauką. Bardzo cieszę się, że mogę praktykować w tym wspaniałym miejscu.