Julia Lepner

29386668_1740056389371216_1528284695526854190_n

JULIA LEPNER

 

Praktykuję jogę od 2012 roku, czyli od momentu, w którym pierwszy raz wzięłam udział w zajęciach wszechobecnej hatha jogi. To były niesamowite zajęcia, które odbyły się w magicznej atmosferze.
Od początku 2015 roku zaczęłam interesować się stylem Ashtanga Vinyasa Yoga (AVY). Zaczynałam ćwiczyć asany AVY sama w domu według video Kino MakGregor. A potem dowiedziałam, że w moim mieście działa Szkoła Ashtanga Jogi z autoryzowanymi nauczycielami, Pawłem i Olgą Romanowymi.
Za ich namową poszłam na roczny kurs instruktorów Moskiewskiego Ashtanga Joga Centrum, po jego ukończeniu pomyślnie zdałam egzaminy i dostałam certyfikat nauczycielki jogi.

Szkolenia:
- absolwentka kursów hatha-yoga dla instruktorów 2015/2016 (400 godzin) (Moskwa, Rosja);
- uczestniczka cyklów warszta-tów Natalii Ponamoriowej - «Zdrowe plecy» (grudzień 2015),
- «Funkcjonalna anatomia systemu układu mięśniowo-szkieletowego człowieka» (luty-marzec 2016) (Nowosybirsk, Rosja);
- Uczestniczka warsztatów nauczy-cielki AVY, Liz Carrasquel (Venezuela) «Teoretycznie i praktyczne aspekty gięcia» - «Praktyka równoważnych pozycji na rękach» (sierpień 2016) (Gdańsk, Polska).