Kurs dla Początkujących ( edycja jesienna® )

 

kursDLApoczatkujacych__A4_infoSTR1_2018

Utrzymać spokój....

być zrównoważonym... wewnętrznie szczęśliwym na co dzień...

Jak doświadczyć takiego stanu ?

Czuć się dobrze w swoim ciele? Być pełnym energii?

Idealnym sposobem na poczucie dobrej formy i wewnętrznego zrównoważenia jest praktyka jogi.

Już w październiku zapraszam na nową edycję

Kursu dla Początkujących.

 

Szkoła Centrum Jogi Gdańsk ma wieloletnie doświadczenie i najlepiej wykształconych nauczycieli.

 

Uczymy :

jak poprawnie wykonać pierwsze grupy asan ( pozycje ciała ), jak świadomie oddychać oraz jak doświadczać relaksu i regeneracji

 

Korzyści :

regularna praktyka jogi poprawia krążenie i trawienie,

łagodzi skutki chronicznego stresu i doda energii

koncentracja i samopoczucie,

poprawa kondycji kręgosłupa,

dodaje energii ,

rozwija elastyczność i siłę,

zwiększa samoświadomość

 

Dla kogo?

•z dużą przerwą ,

•dla osób ograniczonych ruchowo (sztywnych);

•z nadwagą;

•dla osób dorosłych bez ograniczenia górnej granicy wieku;

•z lekkimi dolegliwościami fizycznymi (kontuzjami)

 

- obejmuje 22 zajęć w okresie od  5 MARCA 2018 r.  do   30 MAJA 2018 r.

.

3 miesięczny  K U R S    J O G I    dla      P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H
( wiosenna wiosenna ® )

 

T e r m i n :
5 MARCA 2018 r.   -   30 MAJA 2018  r.

Poniedziałki i Środy  18.40-19.40

B a r d z o a t r a k c y j n a c e n a!
Koszt całości: 370 zł (możliwe raty 220:150)
studenci 330 zł (średnio miesięcznie 120 zł)
Płatne z góry!

zaliczka 50 zł na konto :
48 1050 1764 1000 0090 6513 9041

dopiskiem "kurs dla początkujących"

K a r t y (Multi Sport, Fit Profit, OK-System):
Uczestnictwo na podstawie okazania karty, bez dodatkowych opłat przy regularnej frekwencji. Od posiadaczy tych kart w dniu rozpoczęcia kursu pobierana jest kaucja w wysokości 130 zł. Za każdą nieobecność na zajęciach potrącana z kaucji jest kwota 15 zł. Kaucja po rozliczeniu zwracana jest na początku tygodnia po zakończeniu kursu.

Możliwe raty( 220: 150)

Możliwe 3 nieobecności w ciągu kursu. Zajęcia można odrabiać w dowolnym innym terminie.

Z a p i s y oraz szczegółowe informacje pod telefonem i mailem podanym w stopce oraz do zasięgnięcia osobiście kwadrans przed zajęciami w recepcji szkoły