Regulamin

Regulamin

1. Karnet nie przechodzi na drugi miesiąc.

2. Przed wejściem należy wyłączyć komórki.

3. Ćwiczymy boso, buty zostają przed wejściem na salę. Rzeczy wartościowe należy zabrać ze sobą na salę. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni.

4. Ciąża oraz wszelkie dolegliwości zdrowotne, w szczególności: dyskopatia, zwyrodnienia kręgosłupa, choroby serca, choroby oczu, stany zapalne, wysokie ciśnienie, niedawno przebyte operacje, kontuzje, urazy i inne dolegliwości uczestnik zajęć zobowiązuje się na bieżąco zgłaszać nauczycielowi przed zajęciami.

5. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie się bądź zaostrzenie chorób na które cierpią uczestnicy. Uczestnicy zajęć ćwiczą na swoją odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie trwania zajęć.

6. Każdy uczestnik zajęć przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do przeczytania i zaakceptowania powyższego regulaminu składając własnoręczny podpis z datą.

​7. Minimum 1-2 godzin przed zajęciami nie należy nic jeść.